Systém DryBand® V3

Nové prístupy k vysušovaniu vlhkého muriva a objektov zasiahnutých vzlínavou vlhkosťou systémom DryBand® V3.

Systém DryBand® V3 je zariadenie pracujúce na princípe postupného znižovania hranice
vlhkosti zavedením potenciálového rozdielu do ustáleného prostredia molekulových -
dipólových väzieb vody, ktoré vytvárajú nežiaduci efekt vlhkých (mokrých) stien.

Vlhkosť, ktorá vytvára mokré mapy na murive a stenách je charakterizovaná svojím postupom,
čo je spôsobené kapilárnymi silami, ktoré spôsobujú výškový postup vlhkosti, ktorý ovplyvňuje
rôznorodosť prostredia, materiálu a stavby. Voda využíva aj efekt postupu z prostredia z väčšou
hustotou do prostredia s menšou hustotou.

Systémom DryBand® V3 sa dajú vysušiť všetky druhy muriva, prírodného kameňa ale aj betónu
a to z neho robí dokonalý nástroj vysušovania vzlínavej vlhkosti.

Technológia DryBand®

Zariadenie DryBand® je elektronický prístroj, ktorý bezkontaktným a nedeštrukčným spôsobom zabezpečuje vytvorenie potenciálneho rozdielu medzi mokrou, vlhkou a suchou časťou muriva pôsobením elektrického poľa na molekuly vody, ktoré sú prítomné v murive.

Vzlínavá vlhkosť

Vzlínavá vlhkosť je zapríčinená prirodzeným fyzikálnym javom, pri ktorom voda vzlína z vonkajšieho priestoru a stúpa kapilárami do stavby priamym kontaktom muriva so zemou.

Priebeh vysušovania

Systém DryBand® zabezpečuje bezkontaktným a nedeštruktívnym spôsobom vytvorenie rozdielu medzi vlhkou a suchou časťou muriva.Pôsobením elektrického poľa na molekuly vody, ktoré sú prítomné v murive,tento jav se nazýva elektroosmóza.
Certifikáty: