Dryband.sk
Zbavte sa vlhkého muriva

Zbavte sa vlhkého muriva

Jednoducho, rýchlo a ekonomicky

O Dryband

Systém DryBand® V3 je zariadenie pre aktívnu elektroosmózu – vysušovanie vlhkých budov metódou vytvorenia bariéry vnútením elektrického potenciálového rozdielu. Elektrické napätie, ktoré vzniká pôsobením kapilárnej vzlínavosti okrem iných faktorov zabezpečuje postupný vzostup vody v murive....
Čítať viac "O Dryband"

Priebeh vysušovania

Systém DryBand® zabezpečuje bezkontaktným a nedeštruktívnym spôsobom vytvorenie rozdielu medzi vlhkou a suchou časťou muriva. Pôsobením elektrického poľa na molekuly vody, ktoré sú prítomné v murive, tento jav se nazýva elektroosmóza. Priebeh vysušovania je charakteristický...
Čítať viac "Priebeh vysušovania"

Použitie

Použiteľnosť systému DryBand® je u všetkých druhov stavieb a stavebných celkov zasiahnutých kapilárnou, vzlínavou vlhkosťou, od obytných priestorov, rodinných domov, pivníc cez chaty, chalupy k veľkopriestorovým priemyselným objektom, mostným stavbám. Systém DryBand® taktiež vyhovuje ochrane...
Čítať viac "Použitie"

Vysušovanie muriva

Máte vlhké murivo? Vysušovanie muriva systémom DryBand® je účinné a praktické riešenie. Keď máte vlhké murivo je tu riešenie systémom DryBand. Vysušovanie muriva vo vašom byte, dome, budove použitím systému DryBand® je najlacnejší spôsob vysušenia muriva. Patentovaný systém šetrného vysušovania muriva systémom DryBand® nepoškodzuje murivo a zachováva pôvodnú hodnotu objektu. Vlhké murivo v pamiatkovo chránených zónach a historických objektoch? Vysušovanie muriva v historických objektoch systémom DryBand je tou správnou voľbou na vysušenie muriva.

Vlhkosť muriva

Vlhké murivo? Zbavte Váš domov problémov s vlhkým murivom pomocou ekologického systému DryBand®. Ide o vysušovanie muriva na princípe aktívnej elektroosmózy. Ak máte vlhké murivo vo vašej nehnuteľnosti systémom  DryBand® zaistíte trvalé vysušenie muriva bez zásahov do konštrukcie vášho domu, bytu.

Systémom DryBand® zabezpečíte patentované šetrné vysušovanie muriva. Vlhké murivo je problém, ktorý je možné vyriešiť systémom DryBand®. Vysušovanie muriva systémom DryBand® nepoškodzuje murivo a zachováva pôvodnú hodnotu objektu. Preto je tou správnou voľbou pre vysušovanie muriva v domoch, bytoch, kostoloch, pamiatkovo chránených zónach a historických objektoch.

Funkcia systému DryBand® je nepretržitá, bezúdržbová a elektrický potenciál vytvorený zariadením dáva záruku proti vzlínavosti za minimálne prevádzkové náklady v porovnaní s inými spôsobmi vysušovania vlhkosti z muriva. Systém DryBand® má certifikát o zdravotnej nezávadnosti a okrem iných vedľajších výhod zbavenie muriva vlhkosti znamená taktiež koniec pre huby a riasy s následným vývojom plesní, ktorých spóry sa usádzajú v dýchacích cestách a spôsobujú chronické choroby ako reumatizmus a astma. Výsledkom vysušenia sú taktiež vyššie tepelnoizolačné vlastnosti muriva, vďaka ktorým sa výrazne znižujú náklady na vykurovanie.

Uvedená metóda na vysušovanie muriva má svoje prednosti v jednoduchosti inštalácie. Jej aplikovanie na vlhké murivo dáva pri stavbách z poréznych materiálov – tehla, atd. záruku vysušenia.

Variabilita a možnosť prispôsobenia daným podmienkam robia zo systému DryBand® dokonalý spôsob na vysušovanie muriva. Vlhké murivo je pod dohľadom odborníkov na vysušovanie muriva a sanáciu muriva pomocou systému DryBand® vysušené v priebehu najbližších mesiacov.

Použitie

Použiteľnosť systému DryBand® je u všetkých druhov stavieb a stavebných celkov zasiahnutých kapilárnou, vzlínavou vlhkosťou, od obytných priestorov, rodinných domov, pivníc cez chaty, chalupy k veľkopriestorovým priemyselným objektom, mostným stavbám. Systém DryBand® taktiež vyhovuje ochrane pamiatok a zachováva pôvodnú hodnotu objektov, bol použitý a je odporúčaný pre historicky chránené objekty, kostoly, zámky a hrady.

Do dnešného dňa bolo systémom DryBand® vysušených niekoľko tisíc objektov nielen v Českej a Slovenskej republike, ale aj Taliansku, Nemecku, Francúzsku, Rakúsku, Slovinsku, a ďalších krajinách Európskej únie.

Systémom DryBand® možno vysušiť všetky druhy muriva, prírodné aj kamenné, vrátane betónu. Systém DryBand® je ekologický, bez použitia chemikálií a zároveň šetrný pre murivo, pretože nie sú potrebné žiadne práce alebo zásahy do konštrukcie objektu a tým je zabezpečená aj statika celej stavby. Cenová výhodnosť a jednoduchá inštalácia z neho robí najvýhodnejší spôsob ako sa zbaviť vlhkosti muriva s nízkymi nákladmi.

Systém DryBand® sa dá prispôsobiť akýmkoľvek individuálnym podmienkam alebo problémovo dostupným miestam aj s možnosťou napájania fotovoltaickým panelom.

Negativní dopad na životné prostredie neexistuje. DryBand® má certifikát zdravotnej nezávadnosti Štátneho zdravotného ústavu Českej republiky.

Zariadenie sa stáva pevnou súčasťou budovy a pracuje v nepretržitej prevádzke.

Vzlínavá vlhkosť

Vzlínavá vlhkosť je zapríčinená prirodzeným fyzikálnym javom, pri ktorom voda vzlína z vonkajšieho priestoru a stúpa kapilárami do stavby priamym kontaktom muriva so zemou, pri starých domoch a stavbách je zvýšená vlhkosť spôsobená nedostatočnou hydroizoláciou a časom spôsobenými závadami na konštrukciách.

Vlhkosť sa do objektu môže dostať rôznymi spôsobmi a na základe prieskumu stavby je možné stanoviť aktuálny stav a určit primerané sanačné opatrenia.

Najčastejšie používaná metóda v našej praxi je gravimetrické meranie vlhkosti. Voda je zo vzorky odstránená pomocou vysúšania a jej obsah je určený na základe merania hmotnostnej straty po sušení.

Základná klasifikácia vody obsiahnutej v akomkoľvek poréznom materiále, na vodu viazanú a voľnú, nevystihuje presne fyzikálno-chemickú realitu. Kapilárne-porézny materiál nemôže obsahovať voľnú vodu, lebo molekuly vody prítomné v materiáli sú vždy viazané istými silami k jeho matrici.

Systém DryBand® bezkontaktným a nedeštruktívným spôsobom zabezpečuje vytvorenie rozdielu medzi vlhkou a suchou časťou muriva, pôsobením elektrického poľa na molekuly vody, ktoré sú prítomné v murive, tento jav sa nazýva elektroosmóza

Vysušovanie systémom DryBand® je proces, pri ktorom sa za pôsobenia elektrického poľa na molekuly vody, vytvorí potenciálový rozdiel medzi mokrou a suchou časťou muriva. Postupným posúvaním hranice potenciálového rozhrania je vlhkosť v murive tlačená na povrch a časť sa odparí do priestoru. Silové pôsobenie elektrického poľa pôsobí aj proti vsakujúcim silám keď časť vody postupuje späť do časti konštrukcie pod úrovňou terénu.