Zbavte sa vlhkého muriva

Ekonomicky a bez zásahov... jednoducho DryBand
Image

O systéme DryBand

Účinné znižovanie vlhkosti

Zistiť viac

Vlhkosť muriva

Ekonomické riešenie problému s vlhkým murivom

Zistiť viac

Vysušovanie muriva

Bez deštruktívnych zásahov do muriva

Zistiť viac

Systém DryBand® V3

Nové prístupy k vysušovaniu vlhkého muriva a objektov zasiahnutých vzlínavou vlhkosťou systémom DryBand® V3.

Systém DryBand® V3 je zariadenie pracujúce na princípe postupného znižovania hranice vlhkosti zavedením potenciálového rozdielu do ustáleného prostredia molekulových - dipólových väzieb vody, ktoré vytvárajú nežiaduci efekt vlhkých (mokrých) stien.

Vlhkosť muriva, ktorá vytvára mokré mapy na murive a stenách je charakterizovaná svojím postupom, čo je spôsobené kapilárnymi silami, ktoré spôsobujú výškový postup vlhkosti, ktorý ovplyvňuje rôznorodosť prostredia, materiálu a stavby. Voda využíva aj efekt postupu z prostredia z väčšou hustotou do prostredia s menšou hustotou.

Systémom DryBand® V3 sa dajú vysušiť všetky druhy muriva, prírodného kameňa ale aj betónu a to z neho robí dokonalý nástroj vysušovania vzlínavej vlhkosti.

Zdarma a bez záväzkov

Ponúkame konzultáciu a vlhkostný prieskum zdarma, nezáväzne.

Kontakt