Výstavy

Rok 2019

Aj v roku 2019 sa spoločnosť DURPES s.r.o. ako výhradný distribútor systému DryBand® pre Slovenskú republiku opätovne zúčastnila prestížneho slovenského veľtrhu CONECORACIOENERGIA – PASÍVNE DOMY – DREVOSTAVBY – VODA 2019 v INCHEBA EXPO Bratislava, ktorý sa konal v dňoch 27. – 30. 3. 2019, zameraného na nové trendy v stavebníctve a v architektúre. Pod jednou strechou bolo možné nájsť všetko potrebné pre stavbu a rekonštrukciu.

V rámci tejto akcie bol opätovne odprezentovaný systém pre vysušovanie vzlínavej vlhkosti muriva prostredníctvom aktívnej elektroosmózy DryBand®. Tak ako po minulé roky aj teraz sme sa stretli s mnohými pozitívnymi ohlasmi, za ktoré sme vďační.

Týmto by sme radi poďakovali všetkým záujemcom o uvedený systém a obchodným partnerom, ktorí nás poctili návštevou v rámci veľtrhu alebo sa s nami v stánku poradili ohľadne ich problémov so vzlínavou vlhkosťou muriva a účinnými metódami ako riešiť tento problém. Veľmi nás teší ich záujem.

Ďakujeme aj naším zákazníkom, ktorí sa opätovne zastavili v našom stánku, aby sa s nami podelili o dobré skúsenosti so systémom DryBand®.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Rok 2018

Aj v roku 2018 sa spoločnosť DURPES s.r.o. ako výhradný distribútor systému DryBand® pre Slovenskú republiku opätovne zúčastnila prestížneho slovenského veľtrhu CONECO – RACIOENERGIA – PASÍVNE DOMY – DREVOSTAVBY – VODA 2018 v INCHEBA EXPO Bratislava, ktorý sa konal v dňoch 11. – 14. 4. 2018, zameraného na nové trendy v stavebníctve a v architektúre. Pod jednou strechou bolo možné nájsť všetko potrebné pre stavbu a rekonštrukciu.

V rámci tejto akcie bol opätovne odprezentovaný systém pre vysušovanie vzlínavej vlhkosti muriva prostredníctvom aktívnej elektroosmózy DryBand®. Tak ako po minulé roky aj teraz sme sa stretli s mnohými pozitívnymi ohlasmi, za ktoré sme vďační.

Týmto by sme radi poďakovali všetkým záujemcom o uvedený systém a obchodným partnerom, ktorí nás poctili návštevou v rámci veľtrhu alebo sa s nami v stánku poradili ohľadne ich problémov so vzlínavou vlhkosťou muriva a účinnými metódami ako riešiť tento problém. Veľmi nás teší ich záujem.

Ďakujeme aj naším zákazníkom, ktorí sa opätovne zastavili v našom stánku, aby sa s nami podelili o dobré skúsenosti so systémom DryBand®.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Rok 2017

Aj v roku 2017 sa spoločnosť DURPES s.r.o. ako výhradný distribútor systému DryBand® pre Slovenskú republiku opätovne zúčastnila prestížneho slovenského veľtrhu CONECO/RACIOENERGIA, VODA, PASÍVNE DOMY A DREVODOMY v INCHEBA EXPO Bratislava, ktorý sa konal v dňoch 22. – 25. 3. 2017, zameraného na stavebníctvo, architektúru, pamiatky a ochranu životného prostredia. V rámci tejto akcie bol odprezentovaný systém pre aktívnu elektroosmózu DryBand® V3. Tak ako po minulé roky aj teraz sme sa stretli s mnohými pozitívnymi ohlasmi, za ktoré sme vďační.

Týmto by sme radi poďakovali všetkým záujemcom o uvedený systém a obchodným partnerom, ktorí nás poctili návštevou v rámci veľtrhu alebo sa s nami v stánku poradili ohľadne ich problémov so vzlínavou vlhkosťou muriva a účinnými metódami ako riešiť tento problém.

Ďakujeme aj naším zákazníkom, ktorí sa opätovne zastavili v našom stánku, aby sa s nami podelili o dobré skúsenosti so systémom DryBand®.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Rok 2016

Spoločnosť DURPES s.r.o. ako výhradný distribútor systému DryBand® pre Slovenskú republiku sa opäť zúčastnila prestížneho slovenského veľtrhu CONECO/RACIOENERGIA v INCHEBA EXPO Bratislava, ktorý sa konal v dňoch 6. – 9. 4. 2016, zameraného na stavebníctvo, architektúru, pamiatky a ochranu životného prostredia. V rámci tejto akcie bol odprezentovaný systém pre aktívnu elektroosmózu DryBand® V3. Tak ako aj minulý rok sme sa stretli s mnohými pozitívnymi ohlasmi, za ktoré sme vďační.

Týmto by sme radi poďakovali všetkým záujemcom o uvedený systém a obchodným partnerom, ktorí nás poctili návštevou v rámci veľtrhu alebo sa s nami v stánku poradili ohľadne ich problémov so vzlínavou vlhkosťou a účinnými metódami ako riešiť problém so vzlínavou vlhkosťou muriva. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Rok 2015

Spoločnosť DURPES s.r.o. sa zúčastnila ako výhradný distribútor systému DryBand® pre Slovenskú republiku prestížneho slovenského veľtrhu CONECO/RACIOENERGIA v INCHEBA EXPO Bratislava, ktorý sa konal v dňoch 25. – 28. 3. 2015, zameraného na stavebníctvo, architektúru, pamiatky a ochranu životného prostredia. Ďalej sa spoločnosť zúčastnila výstavy DOMEXPO v Agrokomplex Nitra, ktorá sa konala v dňoch 16. – 19. 4. 2015. V rámci týchto akcií bol odprezentovaný systém pre aktívnu elektroosmózu DryBand® V3.

Týmto by sme radi poďakovali všetkým záujemcom o uvedený systém a obchodným partnerom, ktorý nás poctili návštevou v rámci veľtrhu a výstavy, alebo sa s nami v stánku poradili ohľadne ich problémov so vzlínajúcou vlhkosťou a účinnými metódami ako riešiť problém so vzlínavou vlhkosťou muriva. Tešíme sa na ďaľšiu spoluprácu.

CONECO/RACIOENERGIA – INCHEBA EXPO Bratislava

DOMEXPO – Agrokomplex Nitra