Priebeh vysušovania

Systém DryBand® zabezpečuje bezkontaktným a nedeštruktívnym spôsobom vytvorenie rozdielu medzi vlhkou a suchou časťou muriva. Pôsobením elektrického poľa na molekuly vody, ktoré sú prítomné v murive, tento jav se nazýva elektroosmóza.

Priebeh vysušovania je charakteristický pomalým nábehom, dokonca v prvej etape v dĺžke 2 – 6 mesiacov môže byť zjavný nárast vlhkosti v danej zóne, ktorý vzniká postupným usporiadaním polarizovaných molekúl vody v murive. Pri dodržaní pokynov na vetranie sa postupne prejaví znižovanie výšky vlhkosti až po stabilizáciu pomerov.

Vlhkosť dosiahne hodnotu pod 5% objemových čo je pokladané za technicky suché murivo.

Funkcia systému DryBand® je nepretržitá, bezúdržbová a elektrický potenciál vytvorený zariadením dáva záruku proti vzlínavej vlhkosti za minimálne prevádzkové náklady v porovnaní s inými spôsobmi odstraňovania vlhkosti z muriv a metódami sanácií.

Po ukončení aktívneho procesu vysušovania, udržuje systém DryBand® vlhkosť muriva po celú dobu životnosti na úrovni cca 1,5 – 2,5% čo je z hľadiska stavebného a životného, ideálne suché murivo.