Použitie

Použiteľnosť systému DryBand® je u všetkých druhov stavieb a stavebných celkov zasiahnutých kapilárnou, vzlínavou vlhkosťou, od obytných priestorov, rodinných domov, pivníc cez chaty, chalupy k veľkopriestorovým priemyselným objektom, mostným stavbám. Systém DryBand® taktiež vyhovuje ochrane pamiatok a zachováva pôvodnú hodnotu objektov, bol použitý a je odporúčaný pre historicky chránené objekty, kostoly, zámky a hrady.

Do dnešného dňa bolo systémom DryBand® vysušených niekoľko tisíc objektov nielen v Českej a Slovenskej republike, ale aj Taliansku, Nemecku, Francúzsku, Rakúsku, Slovinsku, a ďalších krajinách Európskej únie.

Systémom DryBand® možno vysušiť všetky druhy muriva, prírodné aj kamenné, vrátane betónu. Systém DryBand® je ekologický, bez použitia chemikálií a zároveň šetrný pre murivo, pretože nie sú potrebné žiadne práce alebo zásahy do konštrukcie objektu a tým je zabezpečená aj statika celej stavby. Cenová výhodnosť a jednoduchá inštalácia z neho robí najvýhodnejší spôsob ako sa zbaviť vlhkosti muriva s nízkymi nákladmi.

Systém DryBand® sa dá prispôsobiť akýmkoľvek individuálnym podmienkam alebo problémovo dostupným miestam aj s možnosťou napájania fotovoltaickým panelom.

Negativní dopad na životné prostredie neexistuje. DryBand® má certifikát zdravotnej nezávadnosti Štátneho zdravotného ústavu Českej republiky.

Zariadenie sa stáva pevnou súčasťou budovy a pracuje v nepretržitej prevádzke.