Vzlínavá vlhkosť

Vzlínavá vlhkosť je zapríčinená prirodzeným fyzikálnym javom, pri ktorom voda vzlína z vonkajšieho priestoru a stúpa kapilárami do stavby priamym kontaktom muriva so zemou, pri starých domoch a stavbách je zvýšená vlhkosť spôsobená nedostatočnou hydroizoláciou a časom spôsobenými závadami na konštrukciách.

Vlhkosť sa do objektu môže dostať rôznymi spôsobmi a na základe prieskumu stavby je možné stanoviť aktuálny stav a určit primerané sanačné opatrenia.

Najčastejšie používaná metóda v našej praxi je gravimetrické meranie vlhkosti. Voda je zo vzorky odstránená pomocou vysúšania a jej obsah je určený na základe merania hmotnostnej straty po sušení.

Základná klasifikácia vody obsiahnutej v akomkoľvek poréznom materiále, na vodu viazanú a voľnú, nevystihuje presne fyzikálno-chemickú realitu. Kapilárne-porézny materiál nemôže obsahovať voľnú vodu, lebo molekuly vody prítomné v materiáli sú vždy viazané istými silami k jeho matrici.

Systém DryBand® bezkontaktným a nedeštruktívným spôsobom zabezpečuje vytvorenie rozdielu medzi vlhkou a suchou časťou muriva, pôsobením elektrického poľa na molekuly vody, ktoré sú prítomné v murive, tento jav sa nazýva elektroosmóza

Vysušovanie systémom DryBand® je proces, pri ktorom sa za pôsobenia elektrického poľa na molekuly vody, vytvorí potenciálový rozdiel medzi mokrou a suchou časťou muriva. Postupným posúvaním hranice potenciálového rozhrania je vlhkosť v murive tlačená na povrch a časť sa odparí do priestoru. Silové pôsobenie elektrického poľa pôsobí aj proti vsakujúcim silám keď časť vody postupuje späť do časti konštrukcie pod úrovňou terénu.