Vlhkosť muriva

Zbavte Váš domov problémov s vlhkým murivom pomocou ekologického systému na princípe aktívnej elektroosmózy DryBand® V3 a zaistite trvalé vysušenie muriva bez zásahov do konštrukcie.

Patentovaný systém šetrného vysušovania systémom DryBand® V3 nepoškodzuje murivo a zachováva pôvodnú hodnotu objektu, preto je tou správnou voľbou aj pre aplikáciu v pamiatkovo chránených zónach a historických objektoch.

Funkcia systému DryBand® V3 je nepretržitá, bezúdržbová a elektrický potenciál vytvorený zariadením dáva záruku proti vzlínavosti za minimálne prevádzkové náklady v porovnaní s inými spôsobmi vysušovania vlhkosti z muriva. Systém DryBand® V3 má certifikát o zdravotnej nezávadnosti a okrem iných vedľajších výhod zbavenie muriva vlhkosti znamená taktiež koniec pre huby a riasy s následným vývojom plesní, ktorých spóry sa usádzajú v dýchacích cestách a spôsobujú chronické choroby ako reumatizmus a astma. Výsledkom vysušenia sú taktiež vyššie tepelnoizolačné vlastnosti muriva, vďaka ktorým sa výrazne znižujú náklady na vykurovanie.

Uvedená metóda má svoje prednosti v jednoduchosti inštalácie. Jej aplikovanie dáva pri stavbách z poréznych materiálov – tehla, atd. záruku vysušenia.

Variabilita a možnosť prispôsobenia daným podmienkam robia zo systému DryBand® V3 dokonalý spôsob vysušovania a pod dohľadom odborníkov na vysušovanie a sanáciu muriva pomocou metódy založenej na aktívnej elektroosmóze
tak dokážu určiť tie najvhodnejšie sanačné opatrenia a tým vyriešiľ akútny stav.